o nama | radionice | info kompost-telefon | reciklaža | kompost kurs | kontakt

 
 

ANKETA

 

Da li kompostirate?
 
Da
ne
 

Rezultati

 

DONATORI

 

- Friedensbrugg Leimental
- Britansko veleposlanstvo
- OSCE
- AED-USAID
- Grad Osijek, Gradsko poglavarstvo
- Županija Osječko-baranjska
- Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva
- Causses Commune Vaud CH, Švicarska
- Tržnica Osijek
- Unijapapir Osijek
- Unikom Osijek
- RJ Zelenilo Osijek
- Baumax
- Uradi Sam
- Figaro
-
Lura d.d.
-
Nexe Grupa Našicecement
- Gradska četvrt Retfala
- HP hrvatska pošta
- Unikomerc d.d.

 
 
 

BILTEN BROJ: 4 - Siječanj 2004

Bilten broj: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 131,

Može li se kompostirati dlaka, perje i slično?
Naravno, sve što je organskog porijekla, može se kompostirati. Skračeno se to može reći: sve što se jede i što raste, može se upotrijebiti za pripremu komposta, pod uvjetom da nije onečišćeno štetnim tvarima : bojama, naftom , kemikalijama, teškim metalima i sl.

Što je uzrok pojave glista u kompostu i da li je to dobro za kompost?
Gliste koriste razne sastojke u kompostu kao hranu te tako i doprinose razgradnji organske tvari. One su znak da kompost još nije sasvim prerađen – nije zreo. U takvom stadiju kompost može biti agresivan za korijenje te se ne preporuča saditi u njega. U principu nije potrebno uklanjati gliste, one same odlaze kad nema hrane što ujedno znači da je kompost zreo i spreman za uporabu.

Utječe li pH-vriednost na napredovanje procesa kompostiranja?
Da, pH vrijednost je bitan čimbenik procesa kompostiranja jer su mikroorganizmi koji u stvari provode proces kompostiranja vrlo osjetljivi na promjenu aciditeta/alkaliteta. Postoji i podjela mikroroganizama prema području pH vrijednosti koja im je neophodna za život. Tijekom procesa kompostiranja pH vrijednost se mijenja ali samo u početku procesa. Ako se to pojavljuje kasnije onda ukazuje na problem.

Koja je razlika između aerobnog i anaerobnog kompostiranja?
Aerobno kompostiranje je kompostiranje uz prisustvo zraka i provode ga mikroorganizmi kojima je kisik neophodan za rast, razvoj i razmnožavanje, dok je anaerobno kompostiranje proces bez zraka i provode ga anaerobni mikroorganizmi. Anaeroban proces se lako prepoznaje po mirisu metana ili amonijaka i u pravilu duže traje od aerobnog te ga se ne prevrće.